Pientupa

Vi möjliggör smidigt boende.

Vår historia

Pientupa fick sin början på grund av en dålig kundupplevelse som utlöste en rad diskussioner där experter inom olika områden bestämde sig för att sätta nya standarder för disponenter, lämpliga för 2020-talet.

Disponenternas arbetssätt har knappt förändrats sedan man använde sig av pappershäften, även om världen omkring oss i snabb takt digitaliseras. Vi tror att det inom fastighetsförvaltningsbranschen finns ett stort behov av en förstklassig serviceattityd och de möjligheter som den senaste digitala tekniken erbjuder, och det är precis vad vi erbjuder.

Värderingar

Tillit

Ditt hem och din investering är en av de viktigaste sakerna för dig. Att sköta om dessa saker är en förtroendefråga. Vi vill vara värdiga det förtroendet.

Samarbete

Vi strävar till att vara bland de bästa inom alla områden inom disponentverksamheten. För att nå en så fungerande helhet som möjligt, måste vi agera sömlöst tillsammans med våra kunder och intressenter.

Ansvar

Det är ansvarstagande att utföra våra uppgifter så att vi kan hålla oss själva ansvariga för utfört arbete. Ansvarstagande är också att utvecklas – vi upplever att disponentbranschen har behov och möjligheter att utvecklas. De processer och program som vi använder leder disponentbranschen framåt och mot en mer hållbar riktning

Vår filosofi

Disponenten har enligt vår uppfattning bara en tydlig uppgift: att möjliggöra ett smidigt boende och aktieägarna i bostadsbolag.

Detta möjliggörs genom god hantering av bostadsbolagets administrativa rutiner och tydlig kommunikation med bostadsbolagets styrelse.

Vi anser att en modern disponent är en möjliggörare, vars arbete bostadsbolagets aktieägare och boende noterar som lättnad i vardagen.

När detta förverkligas och aktieägandet och boendet i ett bostadsbolag löper smidigt har disponenten lyckats med sin uppgift.

Digitaliseringen lyfter effektiviteten till följande nivå.

Förstklassig service

Den förstklassiga servicen är det värde som driver vår verksamhet. Den rättvisa och transparenta prissättningen är ett annat. Vi uppnår bägge med hjälp av vår yrkeskunniga personal och genom att använda oss av den allra senaste tekniken. Den senaste tekniken effektiviserar och hjälper till med administrativt arbete och planeringsarbete, samt dämpar kostnadsökningar. Därmed kan disponenten koncentrera sig på det viktigaste, kundservicen.

Lämna en kontaktförfrågan

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Namn(Obligatoriskt)
Mitt fall gäller(Obligatoriskt)