Vi möjliggör ett lätt vardagsliv.

Våra tjänster

Vi bjuder förvaltningstjänster som alla bostadsbolag behöver i rätt tidpunkt på ett rätt sätt. Tack vare ordentlig planering, riksomfattande nätverk och effektiv användning av digitala verktyg, möjliggör att vi kan erbjuda bolaget högklassig fastighetsförvaltning för ett beständigt billigt pris, oberoende av hemorten.

Omfattande kundservice

Fastighets­förvaltnings­tjänster

 • Förberedning av möten samt dokumentation
 • Bevaring och uppdatering av bostadsbolagets dokumenter
 • Uppdrag gällande skatter
 • Uppföljning av lagsstiftningen och regeringens förordningar
 • Kommunikation gällande beslut samt information till aktieägarna
 • Skötning av försäkringar på basis av styrelsens beslut
 • Vid felanmälan beställa reparation för aktieägarna
 • Uppbevaring av huvudnyckeln samt upprätthållning av nyckeln
 • Information behalndals enligt dataskyddsförordningarna
 • Anbudsförfarandet av tjänster för bostadsbolaget

Ekonomi­förvaltnings­tjänster for fastigheter

 • Budgetering
 • Bokföring enligt gällande lagar och standarder
 • Uppgörning av bokslut och budgeter
 • Bevakning av vederlag,hyror samt andra betalningar
 • Bevakning och skötning av betalningar