Offertförfrågan

Vi ger gärna ert bostadsbolag en skräddarsydd offert på våra tjänster.

Vår prissättning baseras på de fasta grundtjänster som behövs i bostadsbolagets vardag. Tjänster som sällan eller aldrig behövs medför därmed inte ytterligare fasta kostnader för bostadsbolagets aktieägare. Tack vare vårt omfattande partnernätverk och utnyttjandet av den senaste tekniken kan vi tillhandahålla våra tjänster på rikstäckande nivå. Med rätt service, vid rätt tidpunkt, i rätt omfattning, skapas en situation där både bostadsbolag och disponent är nöjda. Detta arbetssätt möjliggör smidigt boende för bostadsbolaget aktieägare.

Genom att tillhandahålla rätt service, vid rätt tidpunkt, i rätt omfattning, hålls bostadsbolagets aktieägare och boende nöjda.

Skicka offertförfrågan