top of page

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Vi känner till hur bostadsbolag fungerar, våran fastighetsförvaltning är specialiserad till alla typer av bostadsbolag.

 

I samarbete med oss sköts alla förpliktelser professionellt och punktligt. Detta medför att bostadsbolaget inte behöver betala för onödiga tjänster. Våra disponenter är IAT®-utbildade och har en stark bakgrund inom fastighetsförvaltningen. Vi assisterar allt från början och hjälper till styrelsens arbete så att samarbetet får en bra grund.

Vi möjliggör ett lätt vardagsliv.

Pientaloyhtiöiden isännöinti: Service

VÅRA TJÄNSTER:

Vi bjuder förvaltningstjänster som alla bostadsbolag behöver i rätt tidpunkt på ett rätt sätt. Tack vare ordentlig planering, riksomfattande nätverk och effektiv användning av digitala verktyg, möjliggör att vi kan erbjuda bolaget högklassig fastighetsförvaltning för ett beständigt billigt pris, oberoende av hemorten.

Screenshot 2020-04-29 at 1.44.14.png

ADMINISTRATIVA FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

- Förberedning av möten samt dokumentation
- Bevaring och uppdatering av bostadsbolagets dokumenter
- Uppdrag gällande skatter
- Uppföljning av lagsstiftningen och regeringens förordningar
- Kommunikation gällande beslut samt information till aktieägarna
- Skötning av försäkringar på basis av styrelsens beslut
- Vid felanmälan beställa reparation för aktieägarna
- Uppbevaring av huvudnyckeln samt upprätthållning av nyckeln 
- Information behalndals enligt dataskyddsförordningarna
- Anbudsförfarandet av tjänster för bostadsbolaget 

BOSTADSBOLAGETS EKONOMIFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

-Budgetering
-Bokföring enligt gällande lagar och standarder
-Uppgörning av bokslut och budgeter
-Bevakning av vederlag,hyror samt andra betalningar
-Bevakning och skötning av betalningar

097A7356-2.jpg
scaffold-1207389.jpg

TEKNISKA FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

- Planering av grundreparationer
- Projektkalkyl
- Anbudsförfarande
- Upprätta betingkontrakt

Pientaloyhtiöiden isännöinti: Project
bottom of page