FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER FÖR SMÅ BOSTADSBOLAG

Vi känner till hur mindre bostadsbolag fungerar, våran fastighetsförvaltning är specialiserad speciellt till mindre bolag.

 

I samarbete med oss sköts alla förpliktelser professionellt och punktligt. Detta mefdör att bostadsbolaget inte behöver betala för onödiga tjänster. Våran disponent är IAT®-utbildad och har en stark bakrund inom fastighetsförvaltningen. Vi assisterar allt från början och hjälper till i styrelsens arbete så att samarbetet får en bra grund.

Vi möjliggör ett lätt vardagsliv.

 
  • Seauraa pientupaa facebookissa
In-Black-14px.png

VÅRA TJÄNSTER:

Vi bjuder förvaltningstjänster som små bostadsbolag behöver i rätt tidpunkt på ett rätt sätt. Tack vare ordentlig planering, riksomfattande nätverk och effektiv användning av digitala verktyg, möjliggör att vi kan erbjuda bolaget högklassig fastighetsförvaltning för ett beständigt billigt pris, oberoende av hemorten.

home-396528.jpg

ADMINISTRATIVA FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

- Förberedning av möten samt dokumentation
- Bevaring och uppdatering av bostadsbolagets dokumenter
- Uppdrag gällande skatter
- Uppföljning av lagsstiftningen och regeringens förordningar
- Kommunikation gällande beslut samt information till aktieägarna
- Skötning av försäkringar på basis av styrelsens beslut
- Vid felanmälan beställa reparation för aktieägarna
- Uppbevaring av huvudnyckeln samt upprätthållning av nyckeln 
- Information behalndals enligt dataskyddsförordningarna
- Anbudsförfarandet av tjänster för bostadsbolaget 

BOSTADSBOLAGETS EKONOMIFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

-Budgetering
-Bokföring enligt gällande lagar och standarder
-Uppgörning av bokslut och budgeter
-Bevakning av vederlag,hyror samt andra betalningar
-Bevakning och skötning av betalningar

house-1411553.jpg
scaffold-1207389.jpg

TEKNISKA FASTIGHETSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER

- Planering av grundreparationer
- Projektkalkyl
- Anbudsförfarande
- Upprätta betingkontrakt

 
Isännöintiliitto

0600 418722

Onkilahdenkatu 5, 65200 Vaasa

In-Black-14px.png

©2019 by Pientupa Oy